E-parduotuvės taisyklės

Šios E. parduotuvės taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė mūsų elektroninėje parduotuvėje www.skonis-kvapasi.lt, pagrindu. Šiose E. parduotuvės taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių E. parduotuvės taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.

Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad E. parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

Skonis ir kvapas – tai elektroninė parduotuvė www.skonis-kvapas.lt bei jos subdomenai ir susijusi teisių savininkė UAB „Skonis ir kvapas“ (įmonės kodas 123547759, juridinis adresas V. A. Graičiūno g. 10, LT-02241 Vilnius), kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Klientui siūlo ir parduoda prekes pagal šias E. parduotuvės taisykles.

Klientas

1. Ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris iš Skonis ir kvapas užsako prekes. 

2. Juridinis asmuo, kuris iš Skonis ir kvapas užsako prekes.

SKONIS IR KVAPAS E. PARDUOTUVĖ – tai elektroninė parduotuvė www.Skonis-kvapas.lt, kurią Klientas naudoja savo užsakymams pateikti.

Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu.

2. REGISTRACIJA

Klientas gali naudotis SKONIS IR KVAPAS E. PARDUOTUVĖS paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

1. Registruotas naudotojas:

Klientas privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams; norint sukurti Kliento paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus.

2. Svečias: prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, gimimo datą ir adresą, jei Klientas pasirenka pristatymą nurodytu adresu..

3. Registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas: Klientas, kuris yra juridinis asmuo, privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams;

norint sukurti juridinio asmens paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, įmonės atstovo vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo numerį (pasirinktinai), kontaktinius duomenis, slaptažodį, bei pažymėti komunikacijos nustatymus;

Klientas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Kliento slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Klientui. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Kliento paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Klientui, nebent būtų įrodyta, kad Kliento paskyra kitas asmuo pasinaudojo ne dėl Kliento kaltės, arba jei ja pasinaudojo dėl SKONIS IR KVAPAS kaltės. Jei Kliento paskyra naudojasi kitas asmuo, SKONIS IR KVAPAS laikys, kad ja naudojasi Klientas. Praradęs prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis, Klientas privalo apie tai pranešti SKONIS IR KVAPAS, paskambindamas SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės portale nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės portale nurodytu el. pašto adresu.

Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Klientui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Klientas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes pirmiau minėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Klientui apie užsakymo statusą.

Klientų asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines bei kitas iš šių E. parduotuvės taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas SKONIS IR KVAPAS E. PARDUOTUVĖJE suteiktas paslaugas. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama šių E. parduotuvės taisyklių 11 skirsnyje.

3. KAINOS, MOKĖJIMAI, AKCIJOS IR PRISTATYMO MOKESTIS

Prekių kainos SKONIS IR KVAPAS E. PARDUOTUVĖJE yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais.Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

Jei visa užsakymo suma yra 29,99 EUR arba mažesnė, papildomai prie užsakymo kainos Klientas turės sumokėti pristatymo į namus mokestį, kuris, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo laiko, gali būti iki 2,50 EUR. Pristatymo mokestis netaikomas, jei visa užsakymo suma yra didesnė kaip 29,99 EUR.

SKONIS IR KVAPAS E. PARDUOTUVĖ pasilieka sau teisę riboti didžiausią vieno užsakymo prekių skaičių.

Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti bankiniu pavedimu, įvesdamas kortelės duomenis arba naudodamasis internetine bankininkyste. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

Skonis ir kvapas internetinėje parduotuvėje naudojamos ir klientams suteikiamos nuolaidos (nuolaidų kodai) gali būti sumuojamos arba ne sumuojamos prie jau galiojančių nuolaidų priklausomai nuo nuolaidos. Vieno užsakymo metu klientas gali pasinaudoti viena turima nuolaida. Nuolaidų kodai turi ribotą galiojimo terminą, Skonis ir kvapas pasilieka teisę nepratęsti nuolaidų galiojimo laiko. 

SKONIS IR KVAPAS deda visas pastangas užtikrinti, kad sveriamų produktų kiekis kaip galima labiau atitiktų Kliento užsakyme nurodytą kiekį. Tačiau atsižvelgus į natūralaus dydžio ir svorio skirtumus, SKONIS IR KVAPAS negarantuoja, kad paimtas produktų kiekis atitiks užsakyme nurodytą kiekį. Todėl galimi nedideli svorio skirtumai.

SKONIS IR KVAPAS niekaip neįsipareigoja užtikrinti tikslaus užsakytų prekių svorio. Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Kliento nurodytą svorį. SKONIS IR KVAPAS garantuoja, kad tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Klientui nereikės papildomai mokėti. Jei pristatytų prekių svoris yra mažesnis nei užsakyme nurodytas, klientas turi teisę prašyti grąžinti sumą, kuri susidaro dėl svorio neatitikimų.

4. JŪSŲ UŽSAKYMO PRODUKTŲ SURINKIMAS IR UŽSAKYMO PRISTATYMAS

SKONIS IR KVAPAS deda visas pastangas, kad kiekvienas užsakymas būtų visiškai įvykdytas. Tačiau SKONIS IR KVAPAS negarantuoja, kad pristatytame užsakyme bus tiksliai tokie produktai, kurie buvo užsakyti internetu, nes tuo metu, kai yra formuojamas užsakymas, internetinės parduotuvės sandėlyje tam tikrų produktų gali ir nebūti.

Gali būti, kad užsakytus produktus teks pakeisti kitais, prieš tai susisiekiant ir suderinant su klientu, kad šis sutinka, jog prekės būtų pakeistos kitomis. Jei klientas nesutinka, o užsakytų prekių nėra, SKONIS IR KVAPAS grąžina sumokėtus kliento pinigus nepadengdamas jokių kitų papildomų su užsakymų susijusių išlaidų (pvz. kliento laikas).

Prieš Klientui atsiimant užsakymą arba jį pristatant, Klientui bus pranešta apie jo užsakytus produktus. Klientas visada turės teisę užsakymo perdavimo metu grąžinti pakeistą produktą ir už jį atgauti pinigus tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Produktų pakaitalų kaina apskaičiuojama pagal produktų, kuriuos Klientas pasirinko formuodamas užsakymą, kainą. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra didesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, SKONIS IR KVAPAS garantuoja, kad nereikalaus, jog Klientas sumokėtų papildomai. Jei pristatytų produktų pakaitalų kaina yra mažesnė nei tų, kuriuos Klientas pasirinko iš pradžių, Klientui bus grąžintas produktų pakaitalų ir jo iš pradžių pasirinktų produktų kainų skirtumas tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Skirtumo suma bus grąžinta per 3 darbo dienas, tačiau gali praeiti dar kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Kliento sąskaitoje.

Pristatymas bus vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Kliento užsakymą SKONIS IR KVAPAS pristatys nurodytu adresu.

Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, SKONIS IR KVAPAS gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas, tačiau, deja, SKONIS IR KVAPAS negali užsakymo pristatyti į Kliento darbo vietą. 

Tais atvejais, jei SKONIS IR KVAPAS turi grąžinti užsakymą, ir jei kurjeris mėgino užsakymą pristatyti Kliento nurodytu laiku, Klientui gali būti pritaikytas papildomas mokestis.

Nors SKONIS IR KVAPAS deda visas pastangas užtikrinti, kad Kliento užsakymas būtų pristatytas nurodytu laiku, SKONIS IR KVAPAS neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad buvo iš dalies arba visiškai nukrypta nuo pristatymo laiko, jei toks nukrypimas atsirado dėl Kliento kaltės ar kitų neišvengiamų aplinkybių.

Pristatymo būdą Klientas gali keisti iki to momento, kai SKONIS IR KVAPAS pradeda apdoroti užsakymą. 

5. KOKYBĖS GARANTIJA IR CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

SKONIS IR KVAPAS visuomet stengsis užsakymui parinkti šviežiausius ir aukščiausios kokybės produktus. Tai reiškia, kad bus parenkami produktai, kurių galiojimo terminas yra ilgiausias, ir kad produktai bus pakuojami bei transportuojami saugiai. Tačiau nuomonė dėl pakankamos produkto kokybės yra subjektyvus dalykas, todėl SKONIS IR KVAPAS neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tie produktai visuomet atitiks Kliento lūkesčius. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, priimdamas pristatytą užsakymą Klientas gali grąžinti konkretų produktą ir atgauti už jį sumokėtą visą pinigų sumą.

Dėl įvairių įrenginių, kurie naudojami užsakant produktus, techninių charakteristikų ar kitų pagrįstai tikėtinų skirtumų SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės portale rodomi produktai gali būti šiek tiek kitokio dydžio, formos ir spalvos, negu gautieji produktai.

Visų produktų, kuriuos galima įsigyti SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvėje, charakteristikos yra nurodytos produkto aprašyme, kuris pridedamas prie kiekvieno produkto.

 

7. TEISĖ ATSISAKYTI IR TEISĖ NEPRIIMTI UŽSAKYMO

Klientas turi teisę vienašališkai pasinaudoti teise atsisakyti užsakymo per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Apie užsakymo atsisakymą būtina nedelsiant informuoti SKONIS IR KVAPAS. Teise atsisakyti užsakymo galima pasinaudoti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiomis E. parduotuvės taisyklėmis ir kitomis galiojančiomis SKONIS IR KVAPAS išleistomis sąlygomis. Tiesiogines tokių užsakymų grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

Jei Klientas pageidauja grąžinti greitai gendančius produktus, juos galima grąžinti per tinkamumo vartoti terminą. 

Klientas turi teisę užsakytas prekes grąžinti per 14 dienų, apie tai įspėjęs SKONIS IR KVAPAS Klientų aptarnavimo centrą. Klientas gali grąžinti maisto produktus ir ne maisto prekes, išskyrus šviežius trumpai galiojančius maisto produktus. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.  

Jei gavęs užsakymą Klientas nustato, kad užsakyme yra sugadintų ir (arba) prastos kokybės prekių, Klientas turi kreiptis su pareiškimu į SKONIS IR KVAPAS Klientų aptarnavimo centrą. Rekomenduojama pateikti sugadinto produkto nuotrauką. Klientų aptarnavimo centras pasirūpins, kad pinigai būtų grąžinti į tą pačią sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą. SKONIS IR KVAPAS pasilieka teisę paprašyti, kad sugadintą produktą Klientas grąžintų į parduotuvę.

 

8. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

Esant rimtoms aplinkybėms, SKONIS IR KVAPAS gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, SKONIS IR KVAPAS grąžins per 10 darbo dienų.

Dėl būtinumo užtikrinti SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės veiklos tęstinumą SKONIS IR KVAPAS pasilieka teisę nustatyti leidžiamą pirkti to paties produkto kiekį. SKONIS IR KVAPAS turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą, jei Klientas užsako neįprastai didelį tos pačios rūšies prekių kiekį (nepriklausomai nuo to, ar produktai buvo užsakyti per vieną ar kelis kartus). 

SKONIS IR KVAPAS pasilieka teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą dėl kitų priežasčių apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą, SKONIS IR KVAPAS pasilieka teisę nepaaiškinti klientui, kodėl užsakymas nebus įvykdytas.

Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Per tam tikrą laikotarpį nuo užsakymo pateikimo Klientas turi teisę kreiptis į SKONIS IR KVAPAS Klientų aptarnavimo centrą ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Klientui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

9. KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS

Jei kiltų klausimų dėl apsipirkimo SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvėje, SKONIS IR KVAPAS skatina jus kreiptis į SKONIS IR KVAPAS Klientų aptarnavimo centrą nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu +370 652 25555, arba rašyti el. paštu shop@skonis-kvapas.lt

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Tuo atveju, jei SKONIS IR KVAPAS pažeistų šias E. parduotuvės taisykles, SKONIS IR KVAPAS bus atsakinga tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Kliento patirtus nuostolius.

SKONIS IR KVAPAS gali vienašališkai pakeisti šias E. parduotuvės taisykles arba nutraukti visos SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės arba jos dalies veiklą. Apie  SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės pakeitimus ar jos veiklos nutraukimą SKONIS IR KVAPAS praneš paskelbdama pranešimą SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės portale ir (arba) mobiliojoje programėlėje ir (arba) nusiųsdama pranešimą el. paštu kiekvienam klientui. Tokiame pranešime SKONIS IR KVAPAS paprašys, kad Klientas susipažintų su pakeitimais.

SKONIS IR KVAPAS e. parduotuvė pasilieka teisę apriboti Kliento galimybę naudotis SKONIS IR KVAPAS e. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją apie tai atskirai neįspėjusi, jei Klientas bando pakenkti stabilumui ir saugumui tokiomis priemonėmis, už kurias pagal galiojančius įstatymus asmuo yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Šios E. parduotuvės taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija yra tos nuomonės, kad kuri nors šių E. parduotuvės taisyklių nuostata neatitinka įstatymų, yra neteisinga arba netinkama, toks sprendimas nepaveikia likusių E. parduotuvės taisyklių nuostatų, kurios yra galiojančios ir visiškai taikytinos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojimo.

Jei Klientas mano, kad SKONIS IR KVAPAS pažeidė šias E. parduotuvės taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Kliento galimybę naudotis savo teisėmis, ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai:

 

11. DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

Kliento asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių E. parduotuvės taisyklių ir šios nuotolinės sutarties, bei naudotis SKONIS IR KVAPAS E. parduotuvės siūlomomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo apsaugos politikoje, kurią rasite paspaudę čia.